Vad har vi lärt oss?

Vi har nu jobbat med webbstjärnan i ca 3 veckor. Vi i gruppen har lärt oss hur man enkelt skapar en hemsida med hjälp av wordpress. Från början var det lite svårt att lära sig om hur alla inställningar fungerade men efter bra ett samarbete i gruppen och mellan andra webbstjärnan-grupper så anser vi att vi har nu hyfsat bra koll på hur man gör en skapar en hemsida.

Under detta arbete har även fått lära oss hur man b.la samarbetar på ett bra sätt men även hur man fördelar arbetet mellan medlemmarna i gruppen. Arbetsfördelningen har vi fått lära oss eftersom alla tre ämnen vi jobbar med i detta projekt har gett oss ett visst antal uppgifter, och för att alla uppgifter ska bli gjorda på det bästa sättet så måste vi dela upp det efter varandras bästa egenskaper. Det anser vi har varit en viktigt lärdom för kommande Uf-år.