Vi tar upphovsrätten på största allvar och vi uppger vem som tagit eller gjort bilderna som vi använder, alla bilder som vi använder är CC markerade vilket innebär att upphovsmannen  har godkänt att andra människor har rätt till att använda sig utav bilderna.  
Upphovsrätten är något som skyddar digitala och konstnärliga skapande som exempelvis musik, bilder och film. Vi kommer till största del använda oss av bilder och filmer som vi  själva har tagit och de bilder som vi tar från andra källor kommer vi att använda oss utav Creative Commons (CC) vilket är en hemsida som hjälper oss att se all material som är tillåtet att användas för andras egnas syfte.  All fakta och liknande vi tar från internet för att skriva våra texter hänvisar vi till deras ursprungliga källor.